IKLAN WELCOME

Sabtu, 6 Mac 2010

MESYUARAT KALI KE II 2010

Semua Ahli Jawatankuasa Perhubungan PKRJK Negeri Perak
Per :Notis Mesyuarat AJK Perhubungan PKRJK Perak Kali Ke-II 2010

Merujuk kepada perkara diatas, adalah dengan ini Patik ingin meminta perhatian dan kerjasama dari semua AJK Perhubungan PKRJK Negeri Perak berhubung dengan mesyuarat yang akan dijalankan seperti berikut;
Tarikh : 13 Mac 2010 (Sabtu)
Masa : 1.30 PM
Tempat : Di Setiawan
3. Patik berharap agar semua Ahli Jawatankuasa dapat memberikan kerjasama yang jitu kearah menjayakan mesyuarat kita pada kali ini.
Sekian, terima kasih.
ﻪﺘﺎﻜﺮﺒﻮﷲﺍﺔﻤﺤﺭﻮﻡﻜﻴﻠﻋﻢﻼﺴﻠﺍﻮ
Patik yang menjalankan tugas
Pirdaus Bin Hama
SU PERAK
http://supkrjkprk.blogspot.com/
http://www.facebook.com/?ref=home#!/group.php?gid=244446294699